Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding  

Over Henhaan


Bij Henhaan draait alles om spelen en samen plezier maken.
Binnen een vertrouwde omgeving stelt Henhaan een persoonlijke benadering van het kind centraal.
Want bij Henhaan geloven we dat elk kind anders is.
Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt, en dat kinderen juist daarom zo leuk zijn.
Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden,
en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven.

Binnen dat kader zorgen wij voor structuur en regelmaat en kan ieder kind zich in zijn of haar eigen tempo spelenderwijs ontwikkelen.
Kinderen krijgen bij Henhaan de verzorging die ze nodig hebben, er worden activiteiten aangeboden én er wordt bijgedragen aan de opvoeding.
Er is veel ruimte en tijd voor de kinderen in een vertrouwde, frisse, liefdevolle en stimulerende omgeving.

De visie van Henhaan op optimale en verantwoorde opvang zullen wij verwoorden in ons pedagogisch beleid.
Uitgangspunten hierin zijn:
•Bieden van emotionele veiligheid.
•Stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties.
•Stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
•Overdracht van waarden en normen.

Daarnaast vinden wij communicatie met de ouders van groot belang.
Deze zal bij Henhaan behalve dagelijks en informeel,
ook formeel georganiseerd worden door middel van een oudercommissie en evaluatiegesprekken.

In het Integraal Kind Centrum komt alles samen.

Samen met de basisschool creëren we een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen, te ontspannen en te ontmoeten.
Er is sprake van één team dat een dagprogramma binnen één en dezelfde pedagogische visie verzorgt, waar naar keuze, deels of geheel gebruik van gemaakt kan worden.
Op één locatie en vanuit één loket bieden we een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. We willen dat peuteropvang, dagopvang, buitenschoolse activiteiten en sociaal- culturele ontwikkeling naadloos zijn afgestemd op onderwijs.