Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding  

Beleid veiligheid en gezondheid

Kinderopvang Henhaan staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.

Kinderopvang Henhaan heeft daarom een eigen beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld.  Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken, met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. 

Het beleid is op te vragen bij Renske van Lent