Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding  

Over Henhaan

Bij henhaan draait alles om spelen en samen plezier maken.
Binnen een vertrouwde omgeving stelt henhaan een persoonlijke benadering van het kind centraal.
Want bij henhaan geloven we dat elk kind anders is.
Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt, en dat kinderen juist daarom zo leuk zijn.
Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden,
en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven.

Binnen dat kader zorgen wij voor structuur en regelmaat en kan ieder kind zich in zijn of haar eigen tempo spelenderwijs ontwikkelen.
Kinderen krijgen bij henhaan de verzorging die ze nodig hebben, er worden activiteiten aangeboden én er wordt bijgedragen aan de opvoeding.
Er is veel ruimte en tijd voor de kinderen in een vertrouwde,frisse, liefdevolle en stimulerende omgeving.

De visie van henhaan op optimale en verantwoorde opvang zullen wij verwoorden in ons pedagogisch beleid. Uitgangspunten hierin zijn:
•Bieden van emotionele veiligheid.
•Stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties.
•Stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
•Overdracht van waarden en normen.

Kinderopvang Henhaan heeft een combinatiegroep (kdv-bso) voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Er is een aparte speel ruimte voor kinderen van 4-13 jaar.

Samenstelling van de groep van 7.30-15.15 0-4 jaar maximaal 16 kinderen.

Samenstelling van de groep van 14.00-18.00 0-13 jaar maximaal 16 kinderen

Kinderen worden opgevangen in een verticale groep, dat betekent dat kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen in één groep. Kinderen spelen samen en leren van en met elkaar. Binnen een kleine groep is er veel aandacht voor zowel het individuele kind als de groep. Er zijn activiteiten waaraan alle kinderen, op een manier die past bij hun ontwikkeling, kunnen deelnemen en op momneten dat de jongste kinderen slapen of vrij spelen worden leeftijdsgerichte activiteiten uitgevoerd met de oudste kinderen en andersom worden gerichte activiteiten met de jongste kinderen uitgevoerd terwijl de oudste kinderen vrij spelen.

Vanaf 15.15 uur maken ook schoolkinderen uit van de gezamenlijke groep.

Tijdens schoolvakanties gaan de schoolkinderen naar de BSO in Lith.

Communicatie met ouders vinden wij van groot belang. 

Deze zal bij henhaan behalve dagelijks en informeel,
ook formeel georganiseerd worden door middel van een oudercommissie en evaluatiegesprekken.