Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding  

Over Henhaan


Wie zijn wij

Kinderopvang Henhaan is een professionele kinderopvangorganisatie met veel ervaring en nog meer enthousiasme. We zijn er voor alle kinderen en voor hun ouders.

Onze pedagogisch medewerkers, daar zijn we trots op! Hun enthousiasme en deskundigheid maken Henhaan zo bijzonder. Ze doen er alles aan om van elke dag iets bijzonders te maken, samen met ouders en scholen. Zo leren kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden en ontdekken ze hun talenten.

We werken graag samen met ouders, scholen, professionals en verenigingen in onze dorpen. Dat doen we vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Onze nauwe samenwerking met de scholen zorgt voor een vloeiende doorgaande ontwikkeling.

 

Missie

Iedere dag lachend naar de opvang! Zodat ouders echt met een gerust hart kunnen werken in de wetenschap dat hun kind niet alleen veilig is bij enthousiaste begeleiders, maar dat het ook nog veel leuks beleeft, ontdekt en meemaakt.

 

Visie

Bij Henhaan draait alles om spelen en samen plezier maken! Binnen een vertrouwde omgeving stelt Henhaan een persoonlijke en positieve benadering van het kind centraal. Kinderen mogen er zijn bij Henhaan! Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden, en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven. Want bij Henhaan geloven we dat elk kind anders is. Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt, en dat kinderen juist daarom zó leuk zijn. Binnen dat kader zorgen wij voor structuur, regelmaat, een breed en afwisselend activiteitenaanbod en heel veel plezier en kan ieder kind zich in zijn of haar eigen tempo spelenderwijs ontwikkelen.

 

Groepssamenstelling

Voorspelbaarheid geeft kinderen vertrouwen. Daarom brengen kinderen bij Henhaan de dag door in een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers. Zo leren de pedagogisch medewerkers en kinderen elkaar goed kennen en kunnen pedagogisch medewerkers beter aanvoelen wat ieder kind nodig heeft en hiernaar handelen.

Ieder kind zit in een vaste stamgroep. 

0-4 jaar:          groep de kippen

BSO:               groep de Hanen

Samenstelling van de Kippengroep: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Samenstelling van de Hanengroep: maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar.

Kinderen spelen samen en leren van en met elkaar. Binnen de groep is er veel aandacht voor zowel het individuele kind als de groep.

Voor- en vroegschoolse educatie Uk en Puk

Henhaan werkt met het voor- en vroegschoolse educatie programma Uk en Puk. Uk en Puk is officieel erkend met het certificaat “voor- en vroegschoolse educatie” door het Nederlands Jeugd Instituut. Het programma maakt gebruik van SLO -doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. In 2015 zijn een aantal collega’s binnen Henhaan Uk en Puk geschoold en vanaf september 2021 wordt het gehele team (opnieuw) geschoold.

Met Uk en Puk richten wij ons op een preventieve aanpak van ontwikkelingsachterstanden door het bieden van een rijke leeromgeving met een hoog niveau van pedagogische kwaliteit met als doel de stimulering van de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar.

Met Uk en Puk bereiden we 0-4jarigen op speelse wijze voor op het basisonderwijs, we werken doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0-4 jaar.

Met Uk en Puk thuis geven we ouders handvatten om thuis een optimale omgeving te creëren voor de ontwikkeling van hun kind.

 

Uk en puk is als totaalprogramma gericht op meerdere ontwikkelingsdomeinen. Tijdens alle activiteiten worden vaardigheden op deelgebieden van taal, sociaal-emotionele ontwikkeling,

Rekenen en motoriek ontwikkeld.

De ontwikkeling van kinderen en KIJK!

Henhaan maakt gebruik van het observatie- en registratie-instrument KIJK!

Henhaan gebruikt KIJK! als hulpmiddel voor de observatie en registratie van de ontwikkeling van de kinderen die worden opgevangen door Henhaan. Ook gebruiken we KIJK! in de overdracht naar de basisschool. Alle basisscholen van Filios werken namelijk met hetzelfde programma. Wanneer wij gegevens van uw kind overdragen naar de basisschool zullen wij hiervoor uw toestemming vragen. Voor alle kinderen is er een warme overdracht.

Mentorschap

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind zelf.


Samenwerking met basisschool Sint Antonius

We creëren samen met basisschool Sint-Antonius een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen, te ontspannen en te ontmoeten. Als afzonderlijke locaties, opvang en onderwijs, bieden we samen een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. We willen dat peuteropvang en kinderopvang naadloos zijn afgestemd op onderwijs.

Ontwikkelingskansen van kinderen staan centraal maar ook het faciliteren van ouders om werk en opvoeding te combineren is belangrijk.

Door gezamenlijke activiteiten zorgen we ervoor dat onze peuters de basisschool en de leerkrachten al goed leren kennen. De overgang van de peutergroep naar groep 1 is daardoor niet meer zo’n grote stap maar slechts een deurtje verder…

De betrokkenheid en beschikbaarheid van de intern-begeleider van de basisschool maakt dat we al heel vroeg kunnen samenwerken om te bepalen wat goed is voor een kind

Pedagogisch beleid

Meer informatie over onze opvang vindt u in ons pedagogisch beleid, welke op verzoek is op te vragen bij Renske van Lent