Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding  

Peuteropvang

Peuteropvang bij Henhaan is mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 7.30 - 13.00 uur. 

De opvang wordt aangeboden gedurende 52 weken per jaar met uitzondering van nationale feestdagen en carnaval.

Kinderopvang Henhaan vormt samen met Bs. Antonius een kindcentrum. Door een nauwe samenwerking en gezamenlijke activiteiten worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. 

Een ochtend peuteropvang bij Henhaan ziet er globaal als volgt uit:

7.30 - 8.30peuters worden gebracht en mogen vrij spelen
8.30 - 8.45samen met de peuters wordt alles weer opgeruimd
8.45 - 11.45we gaan in de kring en het peuterprogramma begint
11.45-12.30lunch
12.30-13.00kringactiviteit en afsluiting
12.45-13.00peuters worden opgehaald

Het peuterprogramma bestaat uit peuter-gerichte activiteiten welke binnen een thema worden aangeboden volgens onderstaande visie van Henhaan:

Bij Henhaan draait alles om spelen en samen plezier maken.
Binnen een vertrouwde omgeving stelt Henhaan een persoonlijke benadering van het kind centraal.
Want bij Henhaan geloven we dat elk kind anders is. Dat elk kind uniek denkt,
voelt en handelt, en dat kinderen juist daarom zó leuk zijn.
Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden,
en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven.
Binnen dat kader zorgen wij voor structuur, regelmaat en een afwisselend activiteitenaanbod
en kan ieder kind zich in zijn of haar eigen tempo spelenderwijs ontwikkelen.


VVE en Kijk!
Om de totale ontwikkeling van zowel de groep als het individuele kind in kaart te brengen maken wij gebruik van het observatie en registratieprogramma Kijk! De ontwikkelingsfase waarin de groep of het kind zich bevindt zijn uitgangspunt voor ons activiteitenaanbod en een optimale ontwikkeling van ieder kind wordt op deze manier gestimuleerd.
Binnen ons activiteiten aanbod maken wij gebruik van de VVE (voor en vroegschoolse educatie) methode UK EN PUK .
Niet alleen draagt Henhaan hiermee zorg voor een optimale ontwikkeling van ieder kind, ook de doorgaande lijn wordt gewaarborgd. Samen met een persoonlijke warme overdracht van de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind worden de Kijk! registraties overgedragen aan de basisschool. Tijdens de eerste jaren tot en met groep 4 worden de observaties en registraties binnen hetzelfde programma Kijk! vervolgd en wordt het VVE aanbod voortgezet middels het VVE programma Schatkist, welke het vervolg is op Uk en Puk.