Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding  

Beleid veiligheid en gezondheid

Kinderopvang Henhaan heeft een eigen beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld.  Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken.  Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 2018 en is tot stand gekomen door aan de hand van diverse thema’s gesprekken te voeren met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering. 

Het beleidsplan is op te vragen bij Renske van Lent